Our DPOs

 

Muhammad Masoom, PSP
Oct 2018 to date

     
 
Faisal Mukhtar PSP
June 2018 to Oct 2018
  Rizwan Umer Gondal PSP
Jan 2018 - to June 2018
     
 
Zahid  Nawaz Marwat PSP
Oct 2017 - Jan 2018
  Jahanzeb Nazeer Khan PSP
Jan 2015 - Oct 2017
     
 
Muhammad Ayyaz Saleem PSP
Jun 2013 - Dec 2014
  Capt (R) Sajjad Hassan Khan Manj PSP
Apr 2013 - Jun 2013
     
 
Rai Ijaz Ahmad PSP
Jul 2012 - Apr 2013
  Muhammad Waqar Abbasi PSP/PPM/QPM
Sep 2010 - Jul 2012
     
 
Muhammad Kamran Khan PSP
Jun 2008 - Sep 2010
  Shahid Hanif PSP/PPM
Aug 2006 - Jun 2008
     
 
Farooq Mazhar Khan PSP
Apr 2006 - Aug 2006
  Zafar  Abbas Bukhari PSP
May 2005 - Mar 2006
     

 

 

 

 

   
Dr. Jamil Ahmed PSP/PPM
May 2003 - May 2005
  Muhammad Aslam Sahi PSP
Aug 2002 - Mar 2003